Thẻ thành viên


I. TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT: 


Khách hàng đến mua hàng lần đầu tiên được tư vấn đăng kí thông tin làm thẻ khách hàng, thông tin bao gồm:  

  • Họ và tên
  • Số điện thoại hiện đang sử dụng
  • Ngày tháng năm sinh
  • Địa chỉ ( quận/huyên, thị xã/thành phố, tỉnh) 

- Khách hàng được tích lũy điểm ngay khi có hóa đơn mua hàng và đăng kí thông tin tại hệ thống.
- Điểm được tiếp tục tích lũy trong suốt quá trình mua hàng, không giới hạn thời gian và số lần mua.

- Điểm tích lũy được ghi nhận dựa trên tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn với hệ số quy đổi là 10.000 = 1 Điểm Mua Hàng, không tính phần tiền lẻ, không làm tròn 10.000 đồng. 

II. THẺ STARMEMBER


- Khách hàng được cấp thẻ STARMEMBER ngay khi đạt tổng số điểm tích lũy đủ 300 điểm - Giảm giá 10% đối với khách hàng sử dụng thẻ STARMEMBER khi đến mua hàng tại các chi nhánh của MOCHARDO 

- Quà sinh nhật: Khách hàng sử dụng thẻ Membership hoặc thẻ VIP MEMBER sẽ được giảm giá 50% áp dụng cho 1 sản phẩm trong tuần sinh nhật ( 3 ngày trước sinh nhật, trong ngày sinh nhật, sau ngày sinh nhật 3 ngày )
 

III. THẺ VIP MEMBER 


- Khách hàng được cấp thẻ VIP MEMBER ngay khi đạt tổng số điểm tích lũy đủ 1000 điểm. - Giảm giá 15% đối với khách hàng sử dụng thẻ VIP MEMBER khi đến mua hàng tại các chi nhánh của MOCHARDO  

- Quà sinh nhật: Khách hàng sử dụng thẻ Membership hoặc thẻ VIP MEMBER sẽ được giảm giá 50% áp dụng cho 1 sản phẩm trong tuần sinh nhật (3 ngày trước sinh nhật, trong ngày sinh nhật, sau ngày sinh nhật 3 ngày).

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ:

- Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) thẻ.
- Mochardo khuyến khích mỗi khách hàng nên sở hữu 1 thẻ riêng biệt vì có một số chương trình ưu đãi chỉ dành riêng cho chủ thẻ.
- Khách hàng đến mua sản phẩm xuất trình thẻ hoặc đọc đúng số điện thoại đã cung cấp trước đó để tích lũy điểm
- Quà sinh nhật: Khách hàng sử dụng thẻ Membership hoặc thẻ VIP MEMBER sẽ được giảm giá 50% áp dụng cho 1 sản phẩm trong tuần sinh nhật ( 3 ngày trước sinh nhật, trong ngày sinh nhật, sau ngày sinh nhật 3 ngày). 
- Ngày sinh nhật được dựa theo CMND của khách hàng để đảm bảo quyền lợi tối đa cho chính chủ thẻ.
- Trường hợp CMND khách hàng không có ngày sinh chỉ có năm sinh, sẽ dựa vào sinh nhật cửa hàng để làm sinh nhật cho khách. 
- Không áp dụng thẻ ưu đãi đối với mặt hàng đang nằm trong chương trình giảm giá.