Thẻ VIP

I. TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT: 
Khách hàng đến mua hàng lần đầu tiên được tư vấn đăng kí thông tin làm thẻ khách hàng, thông tin bao gồm:  

  • Họ và tên
  • Số điện thoại hiện đang sử dụng
  • Ngày tháng năm sinh
  • Địa chỉ ( quận/huyên, thị xã/thành phố, tỉnh) 

- Khách hàng được tích lũy điểm ngay khi có hóa đơn mua hàng và đăng kí thông tin tại hệ thống.
- Điểm được tiếp tục tích lũy
 trong suốt quá trình mua hàng, không giới hạn thời gian và số lần mua.
- Điểm tích lũy được ghi nhận dựa trên tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn với hệ số quy đổi là 10.000 = 1 Điểm Mua Hàng, không tính phần tiền lẻ, không làm tròn 10.000 đồng. 

II. THẺ STARMEMBER 
- Khách hàng được cấp thẻ STARMEMBER ngay khi đạt tổng số điểm tích lũy đủ 300 điểm- Giảm giá 10% đối với khách hàng sử dụng thẻ STARMEMBER khi đến mua hàng tại các chi nhánh của MOCHARDO 
 

III. THẺ VIP MEMBER 
- Khách hàng được cấp thẻ VIP MEMBER ngay khi đạt tổng số điểm tích lũy đủ 1000 điểm- Giảm giá 15% đối với khách hàng sử dụng thẻ VIP MEMBER khi đến mau hàng tại các chi nhánh của MOCHARDO 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ:

- Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) thẻ. 
- Khách hàng đến mua sản phẩm xuất trình thẻ hoặc đọc đúng số điện thoại đã cung cấp trước đó để tích lũy điểm
- Quà sinh nhật: Khách hàng sử dụng thẻ Membership hoặc thẻ VIP MEMBER sẽ được giảm giá 50% áp dụng cho 1 sản phẩm trong tuần sinh nhật. ( ngày sinh nhật được dựa theo ngày khách hàng cung cấp khi làm thẻ, hoặc dựa theo chứng minh nhân dân của khách hàng chủ thẻ trường hợp không cung cấp ngày sinh ban đầu)
- Không áp dụng thẻ ưu đãi đối với mặt hàng đang nằm trong chương trình giảm giá.