Bộ sưu tập 2019

Giày cao gót mũi nhọn dây cài DP77 Xanh

Giay CG BMN DP77 Xanh
485,000₫

Sandal cao gót dây cài chéo DP75 Rêu

Sandal CG DP75 Reu
485,000₫

Sandal cao gót dây cài chéo DP75 Đen

Sandal CG DP75 Den
485,000₫

Sandal cao gót dây cài chéo DP75 Kem

Sandal CG DP75 Kem
485,000₫

Tui Xach VK105 De

Tui Xach VK105 De-1
865,000₫

Sandal CG DP48 Reu

Sandal CG DP48 Reu-1
485,000₫

Sandal CG DP48 D

Sandal CG DP48 Do-1
485,000₫

Sandal CG DP42 Xanh

Sandal CG DP42 Xanh-1
425,000₫

Giay CG BMN DP49 X

Giay CG BMN DP49 Xam-1
425,000₫

Giay CG BMN DP49 Ke

Giay CG BMN DP49 Kem-1
425,000₫

Giay CG BMN DP49 D

Giay CG BMN DP49 Do-1
425,000₫

Giay CG BMN DP49 De

Giay CG BMN DP49 De-1
425,000₫