Túi xách size trung

Túi xách bo viền phối 2 màu KC-155 Đen

Tui Xach KC-155 Đen
725,000₫

Túi xách phom vuông KC-149 Xanh

Tui Xach KC-149 Xanh
785,000₫

Túi xách dây kim loại KC-136 Rêu

Tui Xach KC-136 Reu
785,000₫

Túi xách dây kim loại KC-136 Đỏ

Tui Xach KC-136 Do
785,000₫

Túi xách khóa kiểu KC-110 Rêu

Tui Xach KC-110 Reu
785,000₫

Túi xách khóa kiểu KC-110 Đen

Tui Xach KC-110 Den
785,000₫

Túi xách phối 3 màu KC-98 Xanh

Tui Xach KC-98 Xanh
785,000₫

Túi xách quai kim loại KC-95 Đen

Tui Xach KC-95 Den
785,000₫

Túi xách khóa kiểu KC-101 Rêu

Tui Xach KC-101 Reu
825,000₫

Túi xách nắp gập KC-99 Đỏ

Tui Xach KC-99 Do
825,000₫

Túi xách nắp gập KC-99 Đen

Tui Xach KC-99 Den
825,000₫

Túi xách saddle KC-97 Xanh

Tui Xach KC-97 Xanh
725,000₫

Túi xách khóa vuông KC-96 Hồng

Tui Xach KC-96 Hong
785,000₫

Túi xách khóa vuông KC-96 Đen

Tui Xach KC-96 Den
785,000₫

Túi xách phối viền nổi FB-01 Tím

Tui Xach FB-01 Tim
825,000₫

Túi xách phối viền nổi FB-01 Kem

Tui Xach FB-01 Kem
825,000₫

Túi xách phối viền nổi FB-01 Đen

Tui Xach FB-01 Den
825,000₫

Túi xách khóa xoay KC-109 Đen

Tui Xach KC-109 Den
825,000₫

Túi quai xách kim loại KC-95 Hồng

Tui Xach KC-95 Hong
785,000₫

Túi quai xách kim loại KC-95 Đỏ

Tui Xach KC-95 Do
785,000₫

Túi xách phom D khóa kiểu KC-90 Rêu Hồng

Tui Xach KC-90 Reu Hong
785,000₫

Túi xách phom D khóa kiểu KC-90 Đen Kem

Tui Xach KC-90 Den Kem
785,000₫

Túi xách sọc chéo KC-77 Nâu

Tui Xach KC-77 Nau
865,000₫

Túi xách dây cài quanh túi KC-92 Đen

Tui Xach KC-92 Den
785,000₫

Túi xách dây cài quanh túi KC-92 Đỏ Cam

Tui Xach KC-92 Do Cam
785,000₫