PRE -FALL COLLECTION

Sandal CG đế kiểu quai phối HD-44 Kem

Sandal CG HD-44 Kem
490,000₫

Sandal CG quai khóa ngang da bóng DP80 Kem Đen

Sandal CG DP80 Kem Den
485,000₫

Sandal CG quai khóa ngang da bóng DP80 Xanh Đen

Sandal CG DP80 Xanh Den
485,000₫

Sandal dây cài phối chéo RH-08 Đen

Sandal CG RH-08 Den
430,000₫

Sandal quai mảnh đính cườm RH-12 Đen

Sandal CG RH-12 Den
430,000₫

Sandal quai mảnh đính cườm RH-12 Kem

Sandal CG RH-12 Kem
430,000₫

Túi xách gập khóa xoay KC-146 Đen

Tui Xach KC-146 Den
785,000₫

Túi xách gập khóa xoay KC-146 Hồng

Tui Xach KC-146 Hong
785,000₫

Túi xách gập khóa xoay KC-146 Trắng

Tui Xach KC-146 Trang
785,000₫

Túi xách khóa vuông lớn KC-159 Đen

Tui Xach KC-159 Den
825,000₫

Túi xách nắp gập khóa tròn KC-128 Kem

Tui Xach KC-128 Vang
785,000₫

Túi xách nắp gập khóa tròn KC-128 Xanh

Tui Xach KC-128 Vang
785,000₫